Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Obisk Muzeja krščanstva na Slovenskem je zelo primeren tudi za šolske skupine. Muzej namreč predstavlja številne vsebine, ki so del učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah. V okviru pouka zgodovine, slovenščine, družbe, sociologije, umetnostne vzgoje ter verstva in etike lahko učenci spoznajo naslednje pojme: muzej, samostan, cerkev, meništvo, krščanstvo, reformacija in protestantizem, pisni zgodovinski viri, pergament, slovenska srednjeveška književnost, idr.
 
Veliko pozornost pri vodenju višjih razredov osnovnih šol namenjamo znamenitim stiškim rokopisom. Učenci se tu podrobno seznanijo s Stiškim rokopisom Ms 141, ki je nastal med letoma 1428 in 1440, in je tretji najstarejši zapis v slovenskem jeziku. V muzeju hranimo kopijo tega rokopisa, katerega original hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Učenci spoznajo tudi postopek izdelave rokopisa v 12. stoletju. V muzeju je na ogled rekonstrukcija samostanskega skriptorija, po katerem je bil stiški samostan tako zelo znan konec 12. stoletja.
 
Pri vodenju starejših šolskih skupin poskušamo obiskovalce opozoriti na globlje razmišljanje glede krščanstva in religij nasploh. Zavedamo se namreč, da krščanstvo ni samo del historičnega konteksta, ampak ima svoje mesto tudi v sodobni družbi. Posebno pozornost zato namenjamo izobraževanju mladih, saj je aktualni medkulturni dialog tudi dialog med različnimi verstvi. To je dialog, ki je v današnjem svetu vse bolj prisoten in bo imel v prihodnosti človeštva odločilno vlogo.
 
 
 
Na voljo so naslednje delavnice:
 
kaligrafska delavnica Pisarski mojster Bernard
 
 
ustvarjalna delavnica Poišči – opazuj – ustvarjaj
 
ustvarjalna delavnica Blišč srednjeveških inicial
 
ustvarjalna delavnica Poklic: iluminator