Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Mednarodni simpozij
Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov>
 
V torek, 14. aprila 2015, je v Stični, med 9. in 17. uro potekal enodnevni mednarodni simpozij z naslovom Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov. Na simpoziju, ki ga organizira Muzej krščanstva na Slovenskem, je devet predavateljev iz Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Slovenije in Španije skušalo odgovoriti na vprašanja, kako je samostansko življenje benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov vplivalo na umetnost in v kakšnem smislu bi slednjo lahko imenovali »evropska umetnost«, če je ta pojem sploh mogoče uporabiti. Ena od zanimivih tem, o katerih je tekel pogovor, je tudi vloga Pravila sv. Benedikta, besedila, ki pravzaprav ni bilo napisano za umetnike, ampak za obrtnike.
 
Prof. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof, je predaval o identiteti Evrope, ki temelji na krščanskih koreninah. P. dr. Anton Nadrah, upokojeni stiški opat, nam je spregovoril o vplivu Pravíla sv. Benedikta na evropsko umetnost. Mag. Annette Schäffer iz Nemčije, ki je v občini Hirschaid zadolžena za muzeje in kulturne dogodke, nam je v referatu predstavila cistercijanske in benediktinske opatije ter samostane v okolici Bamberga. Prof. dr. Maria Adelaide Miranda iz Portugalske, ki je izredna profesorica umetnostne zgodovine srednjega veka na Oddelku za umetnostno zgodovino na Fakulteti za družbene vede in humanistiko v Lizboni, nam je predstavila izjemen cistercijanski samostan Santa Maria v Alcobaçi, ki je bil zgrajen kot globalni projekt cistercijanske umetnosti in duhovnosti. Doc. dr. Mija Oter Gorenčič, znanstvena sodelavka, raziskovalka za obdobje srednjega veka, na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani, je spregovorila o profanem v srednjeveški umetnosti reformnih redov v Sloveniji. Silvester Gaberšček, sekretar na Direktoratu za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo R Slovenije, je pripravil referat z naslovom Krščanstvo v koreninah slovenske kulture. Predavatelj iz Nizozemske, Dr. Krijn Pansters, ki je asistent na Univerzi Tilburg (Fakulteta za teologijo, Frančiškanski študijski center) v Utrechtu in raziskovalec na Katoliški univerzi v Leuvnu (KU Leuven, Fakulteta za teologijo in verske študije), nam je spregovoril o duhovnosti kartuzijanov in njihovi kontemplaciji. Zvone Pelko, arhitekt, fotograf, oblikovalec in predsednik Kulturnega društva Zgovorna tišina, nam je predstavil projekt Meniške poti Slovenije, ki je v nastajanju. S svojimi sodelavci že več let ustvarja na področju duhovne in kulturne promocije delujoče Kartuzije Pleterje in preostalih nedelujočih kartuzij na slovenskih tleh. Prof. dr. Miquel Tresserras Majó iz Katalonije v Španiji je zaslužni profesor na Univerzi Ramon Llull v Barceloni in raziskuje avdiovizualni jezik in kulturne spremembe, filozofijo in film, vizualne umetnosti in hermenevtiko. Pripravil je predavanje z naslovom, ki se v prevodu glasi: Ali je mogoče imeti sodobno krščansko umetnost na ravni tiste, ko so jo ustvarjale srednjeveške samostanske in stolnične skupnosti?
 
Mednarodni simpozij je potekal v Stični in je ena od aktivnosti v okviru dvoletnega evropskega projekta Religion in the Shaping of European Culture Identity – RISECI (Religija pri oblikovanju evropske kulturne identite; www.riseci.eu) h kateremu je Muzej krščanstva na Slovenskem pristopil leta 2013 kot soorganizator, vanj pa so vključene še ustanove iz Španije, Švedske in Škotske.
 
Projekt RISECI temelji na ideji, da je za poznavanje Evrope nujno poznati njeno versko dediščino. Obenem je to priložnost za nov dialog v sodobni Evropi, v katerega bodo vključene tako verske kot tudi neverske tradicije. Vera je v globaliziranem svetu sprožila plaz nepričakovanih posledic, ki se na zelo različne načine dotikajo civilne družbe. Deliti znanje je ključ do tega projekta, pri katerem sodelujejo univerze, muzeji, društva, kulturne organizacije in druge institucije, ki izhajajo iz okolij, kjer prevladujejo anglikanska, luteranska oziroma katoliška Cerkev. In prav ta raznolikost daje projektu svojevrsten pečat. Tako kot v preteklosti je vera tudi v sedanjosti za širšo družbo pomembna na različne načine.
 
Mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica
 
 
Programme of the international symposium The role of monks in the shaping of European cultural identity in the case of the Benedictines, Carthusians and Cistercians
 
9.00–9.15 
Welcome Address 
Nataša Polajnar Frelih, Director of the Slovene Museum of Christianity 
p. Janez Novak, Abbot of Stična Abbey 
Silvester Gaberšček, Representative of the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia
 
9.15–9.40 Lectures
Anton Jamnik, Archdiocese of Ljubljana, Slovenia
Europe's Identity derives from its Christian roots
 
9.45–10.10 
Anton Nadrah, Cistercian Abbey Stična, Slovenia
The Influence of the Rule of St Benedict on European Art
 
10.15–10.40 
Krijn Pansters, Tilburg University, School of Catholic Theology, Franciscan Study Centre, Netherlands
The Construction of Contemplation. On the Spiritual Craft of the Carthusians
 
10.40–11.00 Discussion
 
11.00–11.30 Break
 
11.35–12.00 
Annette Schäfer, Markt Hirschaid, Germany
Cistercian and Benedictine architecture in Franconia – abbeys and monasteries around Bamberg
 
12.05–12.30 
Maria Adelaide Miranda, Instituto de Estudos Medievais/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Santa Maria de Alcobaça: a global project of Cistercian art and spirituality
 
12.35–13.00 
Mija Oter Gorenčič, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Slovenia
The secular in the medieval art of the reform orders in Slovenia
 
13.00–13.20 
Discussion
 
13.30–14.30
Lunch
 
14.40–15.05
Silvester Gaberšček, Ministry of Culture, Slovenia
Christianity at the roots of Slovene culture
 
15.10–15.35
Miquel Tresserras Majó, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Spain
Is it possible to have contemporary Christian art analogous to that which was generated by medieval monastic and cathedratic communities?
 
15.40–16.05 
Zvone Pelko, Kulturno društvo Zgovorna tišina, Slovenia
The monk routes of Slovenia
 
16.10–16.35 
Closing discussion
 
International symposium was partly co-financed by the Ministry of Culture.