Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Riseci

 
RISECI je kratica za Religion in the Shaping of European Cultural Identity (Religija pri oblikovanju evropske kulturne identitete). Gre za projekt, ki temelji na ideji, da mora Evropa, v želji po raziskavanju svoje verske dediščine, najprej prepoznati svojo zapuščino. Projekt ponuja možnost za dialog v novem kontekstu, poskuša povezati verske in neverske tradicije na istem mestu.
 
Religija in kultura imata pri oblikovanju Evrope globok pomen, kar je zlasti opazno v času družbenih sprememb. Religije so v globaliziranem svetu sprožile plaz nepričakovanih posledic, ki se dotikajo civilne družbe na zelo različne načine.
 
Religija je vir smislu in je tudi vir evropskega smisla. Ta projekt skuša združiti področja, kjer je religija odigrala pomembno vlogo, kakor tudi področja, kjer je verski faktor manj izraziti ali ga sploh ni.
 
Cilj projekta je ponuditi nove poglede na razpravo o svetem, o novih tehnologijah, kulturni dediščini in ideji Evrope. Zato v projektu sodelujejo različni partnerji iz geografsko oddaljenih krajev v Evropi. Tako bomo poskušali ta pojav lažje razumeti ne samo z lokalnega vidika, ampak iz široke in resnično evropske perspektive.

V torek, 14. aprila 2015, je v okviru projekta RISECI potekal enodnevni mednarodni simpozij, na katerem je devet predavateljev iz Portugalske, Španije, Nizozemske, Nemčije in Slovenije skušalo odgovoriti na vprašanja, kako je samostansko življenje benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov vplivalo na umetnost in v kakšnem smislu bi slednjo lahko imenovali »evropska umetnost«. Več o simpoziju z naslovom "Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov" najdete na tej povezavi
 
Projekt je podprt s strani Evropske unije v okviru programa Kultura.
 
Četrti sestanek projektnih partnerjev v Stični, 3. oktober 2014
 
Ogled nove interaktivne aplikacije na stalni razstavi muzeja, 3. oktober 2014
 
Prvi sestanek v Barceloni, 14. junij 2013, Observatori Blanquerna